Belijdenis

Belijdenis

Vandaag 1e pinksterdag heb ik belijdenis mogen doen.

Wat is de betekenis van belijdenis?

Wikipedia zegt daar het volgende over: Openbare belijdenis van het geloof, vaak kortweg belijdenis genoemd, is een gebruik binnen een deel van het protestantisme, waarbij een gelovige in het openbaar getuigenis aflegt van zijn of haar geloof.

Al ruim 1,5 jaar komen als wij als groepje jonge mensen onder begeleiding van onze dominee samen om gesprekken over het geloof te voeren en vandaag was de dag dat wij samen in een volle kerk onze geloof belijdenis aflegden.

Het was een mooie dienst, maar ook erg emotioneel omdat het overleden van mijn moeder voor mij een nieuwe start was om de kerk weer te gaan bezoeken en zo het geloof (weer) te willen ontdekken.

Samen hebben wij als groep een persoonlijke tekst (voor de liefhebber te lezen, mail maar) geschreven, onze eigen favoriete liederen uitgekozen en samen in de kerk gezongen. Dit is mijn favoriet:!!

Als Bijbeltekst had ik gekozen voor de Romeinen 5: 1-11

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

IMAG0165IMAG0162

IMAG0163

Ik heb deze gebeurtenis met mogen delen met familie uit mij directe omgeving, dat was prachtig, “Mama, zou trots zijn!”, dit zeg ik niet zelf maar vele mensen uit mijn kerk in Wapenveld.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: