“Mot met god”

“Mot met god”

Zondag 2 oktober

Het 19.00 de kerk in Wapenveld is helemaal vol, er hangt een goede sfeer. Vanavond heeft de jeugd een kerkdienst in elkaar gezet en word geleid door Martin Brand. Het werd een mooie avond, met een zwaar thema “Mot met God”.

Want geloven in God is niet altijd vanzelfsprekend, vooral als je vragen hebt en geen antwoorden kunt vinden of kunt krijgen.

Klaas Breunis (beste vriend van mijn vader) heeft de gehele dienst uitgesproken, zie hieronder: 

Martin Brand.
‘Mot met God’.
Moeite met de goedheid van God? Hij is niet de bron van jouw pijn. Ik hoop dat jij vanavond zult ontdekken dat Zijn Vaderhart naar jou uitgaat.
God in jouw pijn, verdriet en eenzaamheid? Waar is Hij op die momenten? God stelt mij teleur! David schrijft daar ook over:
‘Word wakker! Waarom slaapt U, Here? Word toch wakker! Laat ons toch niet meer in de steek. Waarom keert U ons de rug toe? Waarom trekt U Zich onze ellende en moeiten niet aan? Wij stellen zelf niets meer voor en liggen hulpeloos op de grond. Sta op, Here, en help ons, bevrijd ons ter wille van uw goedheid en liefde.’

‭‭Psalmen‬ ‭44:24-27‬ ‭HTB‬‬
Ben jij wel eens boos op God geweest? Snap jij zijn afwezigheid in jouw nood?
Toen ik op 20 jarige leeftijd tot geloof kwam leefde ik in een ‘rose geloofswolk’, mijn geloof was fris en open. Anderen zeiden, je kunt wel zien dat zijn geloof nog niet op de proef is gesteld. Wacht maar tot hij tegenslag krijgt, kijken of hij dan nog zoveel vertrouwen heeft. Ik was heel blij en naïef in het geloof. Ik had de echtheid van Godsbestaan ontdekt en dartelde door het geloof weiland.
Lied: vandaag wil ik gaan voor U en voor de mensen om mij heen.
Is God verantwoordelijk voor de tsunami? Kan ik God verantwoordelijk stellen voor het gemis van mijn geliefden, voor mijn verdriet en eenzaamheid?
Als je een geliefde(n) verloren heb, of bij ernstige ziekte, denk je wel anders over God. Zoals de broer van Martin die aan zijn ziekbed zei: mooie God heb jij. Je mag naar de EO jongeren dag en nu krijg je een hartstilstand. Dat past toch niet bij een God die te vertrouwen is en die jou zegent en beschermt? Waar is God, de Vader nu in jouw ellende?
Van een vader mag je verwachten dat hij stabiel is, om je geeft en er altijd voor je is. Iemand waar je mee kunt overleggen die je kunt vertellen wat jou bezig houdt. Met mijn aardse vader had ik vroegen niet zo’n band terwijl ik daar wel naar snakte. Nu is hij ziek, dementie op 58 jarige leeftijd.
Mijn Vader wil ik kunnen vertrouwen en dat doe ik bij God. Ik ervaar wijsheid en steun vanuit het Woord. Verwachting hebben van jouw Vader en als het in jouw beleving tegenvalt heb je mot. Maar ook weet je uit de Bijbel: (Rom. 8:31) als Hij voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn.
Of geloof je alleen maar als alles goed gaat in je leven. Als je druk bent met het tellen van jouw zegeningen. Dan is geloven ‘lekker makkelijk’ ik noem dat: ‘VOORSPOED EVANGELIE’.
Toch pleit het niet voor God met al het onrecht in de wereld, Hij kan dit toch voorkomen? Waarom al die ellende, dood en verderf in de wereld? Nee, als God werkelijk zou bestaan ging het veel beter en zou Hij  al de narigheid voorkomen.
Je gaat je afvragen: waar heb ik dit aan verdiend? Wat doe ik niet goed? Waarom straft God mij op deze manier, het is ondraaglijk lijden. Juist dat lijden, de angst voor wat je kan overkomen en verdriet en eenzaamheid maken het moeilijk om voor Jezus te kiezen. Je geloofd meer in: het komt nooit meer goed tussen God en mij. Er is zoveel gebeurd, er kan geen God zijn. Het leven heeft geen zin meer, ik wil dood.
Ging in het leven van Gods-dienstknecht Paulus alles goed? Had hij niets te klagen? Vervolging, steniging en uitzichtloosheid was zijn deel. Toch schreef hij opbeurende brieven vanuit de gevangenis met een kapotgeslagen rug na geseling.
Liet hij Jezus vallen? Hij was zelfs blij dat hij ‘om Jezus’ moest lijden. Ook had hij een doorn in het vlees. Hiervoor had hij vaak gebeden maar God gaf geen verlichting. Hij moest er mee leven en God zei: mijn genade is jou genoeg. Juist in jouw zwakte ben je sterk en wordt Godskracht zichtbaar. Je hebt mij en dat moet voor jou genoeg zijn Paulus!
Kracht in zwakte is als de ongeneeslijke zieke de mensen rondom troost met woorden van geloof. In die zwakte van ziek zijn wordt de kracht van geloof zichtbaar.

Dan merk je dat je ‘kracht naar Kruis’ ontvangt vaak voor de mensen om je heen.
‘Mot met God’ kan veel boosheid geven en boos zijn is soms best heerlijk. Je kunt met jouw boosheid de onmacht jezelf overschreeuwen. Eigenlijk ben je gekwetst en bang.
Een lied zegt: (Ps. 42)

Maar de Heer zal uitkomst geven.

Hij die daags zijn gunst gebied.

Ik zal in dit vertrouwen leven.

En dat melden in dit lied.
Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Die rots is Jezus. Jouw geloofshuis zal op Jezus niet snel worden weggespoeld bij tegenslag en stormen in jouw leven.
Waar kies jij voor?

Het kleingeloof in Jezus is krachtiger dan een groot geloof in niets. Misschien ben jij ook moe van geloof en verwachting. Dan zegt God tegen jou, kom maar bij mij, Ik zie jouw verdriet, boosheid en onmacht.
U bent mijn schuilplaats Heer,

U vult ons hart steeds weer, met een verlossingslied.Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.  Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

Eens zal ik weer gelukkig zijn! Die dag zal komen, ook voor jou!

Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht,

een dag van blijdschap,als heel de schepping wordt bevrijd.

En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid,

die rein en stralend Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan

en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht.

Hun aardse tent, wordt nu bekleed met heerlijkheid,

de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven

in zijn nabijheid, voor altijd.

Amen, amen!

Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,

maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.

En als je lijdt, weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd.

Amen, amen!

Het was een mooie warme avond, gelukkig heb ik geen Mot met God, daar heeft mijn moeder wel voor gezorgd. 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: